Metrics

Title : Comparison of methods for evaluating drug-drug interaction
Permanent Manuscript Number : 86Corresponding author name : M. Guillaume Wientjes
Date AccessedAccess AllowedDocument LoadedInstitutionSubscriberHTMLPDF
May-20202
2020-05-28YesYesUniv of Calif San DiegoYes1
2020-05-28YesYesUniv of Calif San DiegoYes1
Feb-20202
2020-02-09YesYesUniversity of Wisconsin-MadisonYes1
2020-02-09YesYesUniversity of Wisconsin-MadisonYes1
Jan-20201
2020-01-15YesYesWelchYes1
Sep-201911
2019-09-12YesYesFBSYes1
2019-09-02YesYesFBSYes1
Aug-201993
2019-08-30YesYesFBSYes1
2019-08-28YesYesFBSYes1
2019-08-28YesYesFBSYes1
2019-08-21YesYesFBSYes1
2019-08-19YesYesHoffman La RocheYes1
2019-08-08YesYesFBSYes1
2019-08-08YesYesFBSYes1
2019-08-05YesYesFBSYes1
2019-08-05YesYesFBSYes1
2019-08-05YesYesFBSYes1
2019-08-05YesYesFBSYes1
2019-08-03YesYesFBSYes1
Jul-2019106
2019-07-31YesYesNLMYes1
2019-07-30YesYesFBSYes1
2019-07-24YesYesFBSYes1
2019-07-18YesYesFBSYes1
2019-07-18YesYesFBSYes1
2019-07-17YesYesFBSYes1
2019-07-17YesYesFBSYes1
2019-07-17YesYesFBSYes1
2019-07-16YesYesFBSYes1
2019-07-13YesYesFBSYes1
2019-07-09YesYesHoffman La RocheYes1
2019-07-07YesYesFBSYes1
2019-07-01YesYesFBSYes1
2019-07-01YesYesFBSYes1
2019-07-01YesYesFBSYes1
2019-07-01YesYesFBSYes1
Jun-20191110
2019-06-30YesYesFBSYes1
2019-06-29YesYesFBSYes1
2019-06-29YesYesFBSYes1
2019-06-27YesYesWelchYes1
2019-06-27YesYesWelchYes1
2019-06-25YesYesFBSYes1
2019-06-25YesYesFBSYes1
2019-06-25YesYesFBSYes1
2019-06-23YesYesFBSYes1
2019-06-23YesYesFBSYes1
2019-06-17YesYesFBSYes1
2019-06-17YesYesFBSYes1
2019-06-17YesYesFBSYes1
2019-06-15YesYesFBSYes1
2019-06-15YesYesFBSYes1
2019-06-15YesYesFBSYes1
2019-06-11YesYesHoffman La RocheYes1
2019-06-11YesYesHoffman La RocheYes1
2019-06-03YesYesUniversita degli studi di Napoli FedericYes1
2019-06-03YesYesUniversita degli studi di Napoli FedericYes1
2019-06-01YesYesFBSYes1
May-201983
2019-05-30YesYesFBSYes1
2019-05-28YesYesFBSYes1
2019-05-16YesYesFBSYes1
2019-05-15YesYesFBSYes1
2019-05-14YesYesFBSYes1
2019-05-08YesYesFBSYes1
2019-05-07YesYesFBSYes1
2019-05-06YesYesFBSYes1
2019-05-06YesYesFBSYes1
2019-05-05YesYesFBSYes1
2019-05-02YesYesNIHYes1
Apr-2019115
2019-04-30YesYesFBSYes1
2019-04-30YesYesFBSYes1
2019-04-30YesYesFBSYes1
2019-04-30YesYesFBSYes1
2019-04-30YesYesFBSYes1
2019-04-24YesYesFBSYes1
2019-04-20YesYesFBSYes1
2019-04-20YesYesFBSYes1
2019-04-20YesYesFBSYes1
2019-04-19YesYesFBSYes1
2019-04-19YesYesHoffman La RocheYes1
2019-04-16YesYesFBSYes1
2019-04-13YesYesFBSYes1
2019-04-04YesYesFBSYes1
2019-04-03YesYesWelchYes1
2019-04-02YesYesFBSYes1
Mar-20191110
2019-03-28YesYesFBSYes1
2019-03-26YesYesFBSYes1
2019-03-26YesYesFBSYes1
2019-03-25YesYesFBSYes1
2019-03-25YesYesFBSYes1
2019-03-25YesYesFBSYes1
2019-03-21YesYesFBSYes1
2019-03-21YesYesFBSYes1
2019-03-21YesYesFBSYes1
2019-03-18YesYesFBSYes1
2019-03-14YesYesFBSYes1
2019-03-14YesYesFBSYes1
2019-03-14YesYesFBSYes1
2019-03-14YesYesFBSYes1
2019-03-14YesYesFBSYes1
2019-03-14YesYesFBSYes1
2019-03-14YesYesFBSYes1
2019-03-14YesYesFBSYes1
2019-03-11YesYesFBSYes1
2019-03-05YesYesFBSYes1
2019-03-01YesYesFBSYes1
Feb-2019138
2019-02-28YesYesFBSYes1
2019-02-28YesYesFBSYes1
2019-02-28YesYesFBSYes1
2019-02-28YesYesFBSYes1
2019-02-24YesYesFBSYes1
2019-02-24YesYesFBSYes1
2019-02-23YesYesFBSYes1
2019-02-20YesYesFBSYes1
2019-02-20YesYesFBSYes1
2019-02-20YesYesFBSYes1
2019-02-20YesYesMD Anderson Yes1
2019-02-20YesYesMD Anderson Yes1
2019-02-20YesYesMD Anderson Yes1
2019-02-20YesYesMD Anderson Yes1
2019-02-20YesYesMD Anderson Yes1
2019-02-17YesYesFBSYes1
2019-02-15YesYesFBSYes1
2019-02-15YesYesFBSYes1
2019-02-15YesYesFBSYes1
2019-02-15YesYesFBSYes1
2019-02-10YesYesFBSYes1
Oct-20192
2019-10-08YesYesUniv of Calif San DiegoYes1
2019-10-08YesYesUniv of Calif San DiegoYes1
Jan-2019114
2019-01-17YesYesFBSYes1
2019-01-17YesYesFBSYes1
2019-01-16YesYesFBSYes1
2019-01-14YesYesFBSYes1
2019-01-14YesYesFBSYes1
2019-01-14YesYesFBSYes1
2019-01-11YesYesFBSYes1
2019-01-11YesYesFBSYes1
2019-01-10YesYesFBSYes1
2019-01-09YesYesFBSYes1
2019-01-08YesYesFBSYes1
2019-01-07YesYesFBSYes1
2019-01-06YesYesFBSYes1
2019-01-05YesYesFBSYes1
2019-01-04YesYesFBSYes1
Sep-201873
2018-09-28YesYesHoffman La RocheYes1
2018-09-26YesYesFBSYes1
2018-09-23YesYesFBSYes1
2018-09-13YesYesFBSYes1
2018-09-11YesYesFBSYes1
2018-09-10YesYesFBSYes1
2018-09-10YesYesFBSYes1
2018-09-10YesYesFBSYes1
2018-09-10YesYesFBSYes1
2018-09-06YesYesFBSYes1
Aug-20182319
2018-08-27YesYesFBSYes1
2018-08-27YesYesFBSYes1
2018-08-27YesYesFBSYes1
2018-08-27YesYesFBSYes1
2018-08-26YesYesFBSYes1
2018-08-26YesYesFBSYes1
2018-08-26YesYesFBSYes1
2018-08-25YesYesFBSYes1
2018-08-25YesYesFBSYes1
2018-08-25YesYesFBSYes1
2018-08-25YesYesFBSYes1
2018-08-25YesYesFBSYes1
2018-08-25YesYesFBSYes1
2018-08-24YesYesFBSYes1
2018-08-24YesYesFBSYes1
2018-08-23YesYesFBSYes1
2018-08-23YesYesFBSYes1
2018-08-23YesYesFBSYes1
2018-08-22YesYesFBSYes1
2018-08-21YesYesFBSYes1
2018-08-21YesYesFBSYes1
2018-08-21YesYesFBSYes1
2018-08-21YesYesFBSYes1
2018-08-21YesYesFBSYes1
2018-08-20YesYesFBSYes1
2018-08-20YesYesFBSYes1
2018-08-20YesYesFBSYes1
2018-08-16YesYesFBSYes1
2018-08-16YesYesFBSYes1
2018-08-16YesYesFBSYes1
2018-08-15YesYesFBSYes1
2018-08-15YesYesFBSYes1
2018-08-14YesYesFBSYes1
2018-08-14YesYesFBSYes1
2018-08-14YesYesFBSYes1
2018-08-14YesYesFBSYes1
2018-08-10YesYesFBSYes1
2018-08-10YesYesFBSYes1
2018-08-09YesYesFBSYes1
2018-08-08YesYesFBSYes1
2018-08-01YesYesFBSYes1
2018-08-01YesYesFBSYes1
Jul-201842
2018-07-22YesYesFBSYes1
2018-07-10YesYesFBSYes1
2018-07-09YesYesFBSYes1
2018-07-09YesYesFBSYes1
2018-07-03YesYesFBSYes1
2018-07-01YesYesFBSYes1
Jun-20181410
2018-06-30YesYesFBSYes1
2018-06-27YesYesFBSYes1
2018-06-27YesYesFBSYes1
2018-06-26YesYesFBSYes1
2018-06-26YesYesFBSYes1
2018-06-22YesYesFBSYes1
2018-06-22YesYesFBSYes1
2018-06-15YesYesFBSYes1
2018-06-14YesYesFBSYes1
2018-06-14YesYesFBSYes1
2018-06-14YesYesFBSYes1
2018-06-14YesYesFBSYes1
2018-06-14YesYesFBSYes1
2018-06-13YesYesFBSYes1
2018-06-11YesYesFBSYes1
2018-06-11YesYesFBSYes1
2018-06-10YesYesFBSYes1
2018-06-09YesYesFBSYes1
2018-06-09YesYesFBSYes1
2018-06-07YesYesFBSYes1
2018-06-05YesYesHarvardYes1
2018-06-05YesYesHarvardYes1
2018-06-05YesYesHarvardYes1
2018-06-05YesYesHarvardYes1
May-201824
2018-05-18YesYesHauptbibliothek Universitaet ZuerichYes1
2018-05-18YesYesHauptbibliothek Universitaet ZuerichYes1
2018-05-18YesYesHauptbibliothek Universitaet ZuerichYes1
2018-05-04YesYesHauptbibliothek Universitaet ZuerichYes1
2018-05-04YesYesHauptbibliothek Universitaet ZuerichYes1
2018-05-04YesYesHauptbibliothek Universitaet ZuerichYes1
Apr-201821
2018-04-28YesYesNUSYes1
2018-04-28YesYesNUSYes1
2018-04-13YesYesSeoul National UniversityYes1
Mar-20181
2018-03-19YesYesFBSYes1
Dec-2018118
2018-12-28YesYesNIHYes1
2018-12-28YesYesNIHYes1
2018-12-23YesYesFBSYes1
2018-12-23YesYesFBSYes1
2018-12-23YesYesFBSYes1
2018-12-20YesYesFBSYes1
2018-12-20YesYesFBSYes1
2018-12-20YesYesFBSYes1
2018-12-20YesYesFBSYes1
2018-12-18YesYesFBSYes1
2018-12-18YesYesFBSYes1
2018-12-13YesYesFBSYes1
2018-12-12YesYesFBSYes1
2018-12-11YesYesFBSYes1
2018-12-11YesYesFBSYes1
2018-12-11YesYesFBSYes1
2018-12-04YesYesFBSYes1
2018-12-04YesYesFBSYes1
2018-12-04YesYesFBSYes1
Nov-20181013
2018-11-30YesYesFBSYes1
2018-11-30YesYesFBSYes1
2018-11-29YesYesFBSYes1
2018-11-29YesYesFBSYes1
2018-11-23YesYesFBSYes1
2018-11-21YesYesFBSYes1
2018-11-19YesYesFBSYes1
2018-11-14YesYesFBSYes1
2018-11-14YesYesFBSYes1
2018-11-14YesYesFBSYes1
2018-11-13YesYesFBSYes1
2018-11-12YesYesFBSYes1
2018-11-12YesYesFBSYes1
2018-11-10YesYesFBSYes1
2018-11-09YesYesFBSYes1
2018-11-06YesYesFBSYes1
2018-11-06YesYesFBSYes1
2018-11-06YesYesFBSYes1
2018-11-06YesYesFBSYes1
2018-11-02YesYesFBSYes1
2018-11-02YesYesFBSYes1
2018-11-02YesYesFBSYes1
2018-11-02YesYesFBSYes1
Oct-2018146
2018-10-31YesYesFBSYes1
2018-10-31YesYesFBSYes1
2018-10-31YesYesFBSYes1
2018-10-30YesYesFBSYes1
2018-10-30YesYesFBSYes1
2018-10-29YesYesFBSYes1
2018-10-29YesYesFBSYes1
2018-10-26YesYesKyoto UniversityYes1
2018-10-25YesYesKyoto UniversityYes1
2018-10-25YesYesKyoto UniversityYes1
2018-10-25YesYesKyoto UniversityYes1
2018-10-22YesYesFBSYes1
2018-10-17YesYesFBSYes1
2018-10-13YesYesFBSYes1
2018-10-12YesYesFBSYes1
2018-10-11YesYesFBSYes1
2018-10-05YesYesFBSYes1
2018-10-05YesYesFBSYes1
2018-10-04YesYesFBSYes1
2018-10-04YesYesFBSYes1
Jan-201822
2018-01-30YesYesNIHYes1
2018-01-30YesYesNIHYes1
2018-01-30YesYesNIHYes1
2018-01-30YesYesNIHYes1
Sep-201724
2017-09-21YesYesHarvardYes1
2017-09-21YesYesHarvardYes1
2017-09-08YesYesUniversity of MichiganYes1
2017-09-03YesYesHarvardYes1
2017-09-03YesYesHarvardYes1
2017-09-03YesYesHarvardYes1
Aug-201711
2017-08-30YesYesNIHYes1
2017-08-30YesYesNIHYes1
Jul-20172
2017-07-11YesYesNIHYes1
2017-07-06YesYesBayer AG BHC-PH-R-EU-SIDYes1
Jun-201722
2017-06-19YesYesTomkins-Mccaw Library VCU libraryYes1
2017-06-07YesYesNationwide Childrens HospitalYes1
2017-06-07YesYesNationwide Childrens HospitalYes1
2017-06-07YesYesNationwide Childrens HospitalYes1
May-201721
2017-05-11YesYesNationwide Childrens HospitalYes1
2017-05-11YesYesNationwide Childrens HospitalYes1
2017-05-10YesYesNLMYes1
Apr-20172
2017-04-09YesYesPennsylvania UniversityYes1
2017-04-09YesYesPennsylvania UniversityYes1
Mar-20173
2017-03-10YesYesSeoul National UniversityYes1
2017-03-08YesYesSeoul National UniversityYes1
2017-03-08YesYesSeoul National UniversityYes1
Feb-20171
2017-02-27YesYesSeoul National UniversityYes1
Dec-201711
2017-12-14YesYesHarvardYes1
2017-12-14YesYesHarvardYes1
Nov-201711
2017-11-29YesYesNIHYes1
2017-11-29YesYesNIHYes1
Oct-201731
2017-10-14YesYesSeoul National UniversityYes1
2017-10-03YesYesStanford UniversityYes1
2017-10-03YesYesStanford UniversityYes1
2017-10-03YesYesStanford UniversityYes1
Jan-20171
2017-01-30NoNoGeorgetown UniversityYes1
Sep-201643
2016-09-27YesYesNIHYes1
2016-09-27YesYesNIHYes1
2016-09-11YesYesUniversita degli studi di Napoli FedericYes1
2016-09-09YesYesUniversita degli studi di Napoli FedericYes1
2016-09-09YesYesUniversita degli studi di Napoli FedericYes1
2016-09-06YesYesUniversita degli studi di Napoli FedericYes1
2016-09-06YesYesUniversita degli studi di Napoli FedericYes1
Aug-201635
2016-08-31YesYesUniversita degli studi di Napoli FedericYes1
2016-08-27YesYesUniversita degli studi di Napoli FedericYes1
2016-08-27YesYesUniversita degli studi di Napoli FedericYes1
2016-08-19YesYesUniversita degli studi di Napoli FedericYes1
2016-08-06YesYesNIHYes1
2016-08-05YesYesUniversita degli studi di Napoli FedericYes1
2016-08-04YesYesUniversita degli studi di Napoli FedericYes1
2016-08-01YesYesUniversita degli studi di Napoli FedericYes1
Jul-201662
2016-07-29YesYesNIHYes1
2016-07-29YesYesNIHYes1
2016-07-28YesYesUniversita degli studi di Napoli FedericYes1
2016-07-28YesYesUniversita degli studi di Napoli FedericYes1
2016-07-28YesYesUniversita degli studi di Napoli FedericYes1
2016-07-26YesYesUniversita degli studi di Napoli FedericYes1
2016-07-21YesYesUniversita degli studi di Napoli FedericYes1
2016-07-20YesYesUniversita degli studi di Napoli FedericYes1
Jun-20161
2016-06-09YesYesNIHYes1
May-201621
2016-05-26YesYesBayer AG BHC-PH-R-EU-SIDYes1
2016-05-19YesYesNIHYes1
2016-05-19YesYesNIHYes1
Apr-20163
2016-04-17NoNoThird Military serviceYes1
2016-04-07YesYesMD Anderson Yes1
2016-04-04NoNoThird Military serviceYes1
Dec-201614
2016-12-07YesYesNIHYes1
2016-12-07YesYesNIHYes1
2016-12-07YesYesNIHYes1
2016-12-07YesYesNIHYes1
2016-12-07YesYesNIHYes1
Sep-201564
2015-09-28NoNoNovo NorDiskYes1
2015-09-23YesYesHoffman La RocheYes1
2015-09-23YesYesHoffman La RocheYes1
2015-09-23YesYesHoffman La RocheYes1
2015-09-23YesYesHoffman La RocheYes1
2015-09-12NoNoSeoul National UniversityYes1
2015-09-04YesYesMD Anderson Yes1
2015-09-04YesYesMD Anderson Yes1
2015-09-04YesYesMD Anderson Yes1
2015-09-04YesYesMD Anderson Yes1
Aug-201593
2015-08-27YesYesMerckYes1
2015-08-27YesYesMerckYes1
2015-08-27YesYesMerckYes1
2015-08-21NoNoYale medical libraryYes1
2015-08-21NoNoYale medical libraryYes1
2015-08-18YesYesNIHYes1
2015-08-18YesYesNIHYes1
2015-08-12NoNoNationwide Childrens HospitalYes1
2015-08-12NoNoNationwide Childrens HospitalYes1
2015-08-12YesYesInfotrieve, Inc.Yes1
2015-08-12YesYesInfotrieve, Inc.Yes1
2015-08-12YesYesInfotrieve, Inc.Yes1
Jul-201541
2015-07-21YesYesNIHYes1
2015-07-21YesYesNIHYes1
2015-07-21YesYesNIHYes1
2015-07-21YesYesNIHYes1
2015-07-21YesYesNIHYes1
Jun-201583
2015-06-23NoNoMiami UniversityYes1
2015-06-23YesYesNIHYes1
2015-06-23NoNoMiami UniversityYes1
2015-06-23YesYesNIHYes1
2015-06-23NoNoMiami UniversityYes1
2015-06-23YesYesNIHYes1
2015-06-23NoNoMiami UniversityYes1
2015-06-23YesYesNIHYes1
2015-06-23NoNoMiami UniversityYes1
2015-06-23YesYesNIHYes1
2015-06-14YesYesMerckYes1
Apr-20152
2015-04-09YesYesNIHYes1
2015-04-09YesYesNIHYes1
Mar-20152
2015-03-31YesYesMD Anderson Yes1
2015-03-30YesYesMD Anderson Yes1
Feb-20154
2015-02-18YesYesWeill Med Co Cornell UnYes1
2015-02-18YesYesWeill Med Co Cornell UnYes1
2015-02-11YesYesMount Sinai School of MedicineYes1
2015-02-09YesYesHarvardYes1
Dec-201522
2015-12-10YesYesNIHYes1
2015-12-10YesYesNIHYes1
2015-12-10YesYesNIHYes1
2015-12-01YesYesBritish LibraryYes1
Nov-2015101
2015-11-16NoNoUniversity of MichiganYes1
2015-11-16NoNoUniversity of MichiganYes1
2015-11-16NoNoUniversity of MichiganYes1
2015-11-16NoNoUniversity of MichiganYes1
2015-11-05YesYesUniv of Calif San DiegoYes1
2015-11-05YesYesUniv of Calif San DiegoYes1
2015-11-05YesYesUniv of Calif San DiegoYes1
2015-11-05YesYesUniv of Calif San DiegoYes1
2015-11-05YesYesUniv of Calif San DiegoYes1
2015-11-05YesYesUniv of Calif San DiegoYes1
2015-11-05YesYesUniv of Calif San DiegoYes1
Oct-2015105
2015-10-21YesYesMerckYes1
2015-10-21YesYesMerckYes1
2015-10-21YesYesMerckYes1
2015-10-21YesYesMerckYes1
2015-10-15YesYesAlbert Einstein College of Medicine Yes1
2015-10-15YesYesAlbert Einstein College of Medicine Yes1
2015-10-09NoNoMiami UniversityYes1
2015-10-09YesYesAlbert Einstein College of Medicine Yes1
2015-10-09YesYesAlbert Einstein College of Medicine Yes1
2015-10-09YesYesAlbert Einstein College of Medicine Yes1
2015-10-09YesYesNIHYes1
2015-10-09NoNoMiami UniversityYes1
2015-10-09YesYesNIHYes1
2015-10-09NoNoMiami UniversityYes1
2015-10-09YesYesNIHYes1
May-20142
2014-05-06NoNoStanford UniversityYes1
2014-05-06NoNoStanford UniversityYes1
Apr-201421
2014-04-30YesYesMcGill UniversityYes1
2014-04-06NoNoStanford UniversityYes1
2014-04-06NoNoStanford UniversityYes1
Mar-20144
2014-03-06NoNoStanford UniversityYes1
2014-03-06NoNoStanford UniversityYes1
2014-03-04NoNoMiami UniversityYes1
2014-03-04YesYesNIHYes1
Feb-20142
2014-02-09NoNoStanford UniversityYes1
2014-02-09NoNoStanford UniversityYes1
Dec-20142
2014-12-17YesYesNIHYes1
2014-12-17NoNoMiami UniversityYes1
Oct-20141
2014-10-30YesYesMcGill UniversityYes1
Jan-201421
2014-01-31NoNoUniversity of Texas Medical BranchYes1
2014-01-06NoNoStanford UniversityYes1
2014-01-06NoNoStanford UniversityYes1
Sep-201322
2013-09-06YesYesStanford UniversityYes1
2013-09-06YesYesStanford UniversityYes1
2013-09-05YesYesMD Anderson Yes1
2013-09-05YesYesMD Anderson Yes1
Aug-20136
2013-08-29YesYesElsevier IndiaYes1
2013-08-29YesYesElsevier IndiaYes1
2013-08-28YesYesElsevier IndiaYes1
2013-08-28YesYesElsevier IndiaYes1
2013-08-27YesYesElsevier IndiaYes1
2013-08-27YesYesElsevier IndiaYes1
Jul-20133
2013-07-30NoNoNUSYes1
2013-07-06YesYesStanford UniversityYes1
2013-07-06YesYesStanford UniversityYes1
Jun-201331
2013-06-13YesYesMD Anderson Yes1
2013-06-13YesYesMD Anderson Yes1
2013-06-06YesYesStanford UniversityYes1
2013-06-06YesYesStanford UniversityYes1
May-201311
2013-05-28YesYesStanford UniversityYes1
2013-05-21YesYesSUNY at Stony Brook NYYes1
Apr-201313
2013-04-01NoNoGuestNo1
2013-04-01NoNoGuestNo1
2013-04-01NoNoMiami UniversityYes1
2013-04-01NoNoGuestNo1
Mar-20132
2013-03-31YesYesUniv of Calif San DiegoYes1
2013-03-05YesYesInfotrieve, Inc.Yes1
Feb-201342
2013-02-14NoNoUniversity of GenevaYes1
2013-02-14NoNoUniversity of GenevaYes1
2013-02-10YesYesFBSYes1
2013-02-10YesYesFBSYes1
2013-02-05YesYesUniversity of GenevaYes1
2013-02-05YesYesUniversity of GenevaYes1
Dec-20132
2013-12-06YesYesStanford UniversityYes1
2013-12-06YesYesStanford UniversityYes1
Nov-201341
2013-11-12YesYesUniversity of MichiganYes1
2013-11-12YesYesUniversity of MichiganYes1
2013-11-12YesYesUniversity of MichiganYes1
2013-11-12YesYesUniversity of MichiganYes1
2013-11-12YesYesUniversity of MichiganYes1
Oct-201342
2013-10-23YesYesNIHYes1
2013-10-19YesYesStanford UniversityYes1
2013-10-07YesYesStanford UniversityYes1
2013-10-07YesYesStanford UniversityYes1
2013-10-06YesYesStanford UniversityYes1
2013-10-06YesYesStanford UniversityYes1

Search FBS

Search for an article or author by clicking here.

Order a Reprint

Interested in ordering an article? Click here to do so.

Advertisement

SiteLock